ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Από τις πιο σημαντικές εργασίες που αναλαμβάνει η «Κ. Μπάρδης & Αρχιτέκτονες» αφορούν στην ανακαίνιση και την ανακατασκευή του οικοδομήματός σας. Όποια και αν ήταν η αρχιτεκτονική αλλά και η αρχική χρήση του κτιρίου, με τους έμπειρους συνεργάτες της «Κ. Μπάρδης & Αρχιτέκτονες» θα δώσετε καινούργια μορφή και ζωή στο οικοδόμημα μέσα από τις λειτουργικές και οικονομικές προτάσεις μας.
 • Η εταιρεία «Κ. Μπάρδης & Αρχιτέκτονες» και οι άνθρωποι της θα είναι δίπλα σας από την πρώτη στιγμή παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και ελέγχους από την αγορά μέχρι και την τελική μορφή αξιοποίησης του οικοπέδου και του περιβάλλοντα χώρου της κατασκευής. Ο σχεδιασμός του κτιρίου απεικονίζεται με τρισδιάστατο φωτορεαλισμό (3D) έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα για τυχόν αλλαγές και διαφοροποιήσεις. Με την ολοκλήρωση των Προσχεδίων, προχωράμε στην εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών για την έκδοση την Οικοδομικής Αδείας του κτιρίου. Οι μελέτες που εκπονούνται από την «Κ. Μπάρδης & Αρχιτέκτονες» περιλαμβάνουν:

  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες

  • Στατικές Μελέτες

  • Μηχανολογικές Μελέτες

  Η λειτουργικότητα, η επιλογή οικονομικών αλλά και ποιοτικών λύσεων, η εφαρμογή βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, η διαρκής ενημέρωση νέων τεχνολογιών και υλικών, αποτελούν βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας αλλά και των μελετών που εκπονούνται από την «Κ. Μπάρδης & Αρχιτέκτονες».
 • Το γραφείο «Κ. Μπάρδης & Αρχιτέκτονες» σας παρέχει την δυνατότητα υπηρεσιών που αφορούν την επίβλεψη και την επιστασία κάθε έργου. Σε συνεργασία με τον μελλοντικό χρήστη:

  • Δημιουργούμε τον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Κόστους Κατασκευής του κτιρίου,

  • το Χρονοδιάγραμμα των εργασιών

  • την Συγγραφή των Υποχρεώσεων όπου περιγράφονται διεξοδικά όλες οι εργασίες που αφορούν την αποπεράτωση του κτιρίου.

  Η πολυετής εμπειρία, τα επιλεγμένα συνεργεία, η σημασία στη λεπτομέρεια και η ευελιξία στις κατασκευαστικές λύσεις αποδίδουν το μέγιστο δυνατό ποιοτικό αποτέλεσμα.
 • Οι έμπειροι συνεργάτες της «Κ. Μπάρδης & Αρχιτέκτονες» θα σας παρουσιάσουν και θα εφαρμόσουν όλες τις λεπτομέρειες για την κατασκευή του έργου καθώς επίσης θα σας παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και το πρόγραμμα των εργασιών που θα ακολουθηθεί. Όλοι οι συνεργάτες μας θα είναι στο πλευρό σας για να σας προτείνουν τις πιο οικονομικές και αξιόπιστες προτάσεις για τα σχέδια, τα υλικά και τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του οικοδομήματος και του χώρου σας.